logotyp event studio. Agencja reklamowa

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 nasz firma zrealizowała projekt “Działania inwestycyjne w Event Studio s.c.”, który otrzymał dofinansowanie przy współudziale środków z EFRR.  

Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności naszej agencji na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Został on ostanie osiągnięty poprzez zmianę siedziby firmy (zakup lokalu) oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu wprowadziliśmy do naszej oferty nowe usługi, do korzystania z których zachęcamy:

1. bezcieniowa fotografia produktowa
2. wizualizacja trójwymiarowa 3D istniejących produktów z adaptacją do projektów multimedialnych
3. cyfrowy proofing wydruków (tzw. wydruki próbne)
4. trójwymiarowe projektowanie opakowań produktowych

W ramach realizacji projektu zwiększyliśmy także zatrudnienie w naszej firmie, dzięki czemu nowy potencjał techniczny z powodzeniem służy sprawniejszej realizacji zleceń w atrakcyjnej, nowoczesnej formie.