01. Alicja 09. Mirella
02. Aneta 10. Monika
03. Ania 11. Ola
04. Justyna
12. Ula
05. Kasia    
06. Magda    
07. Małgosia    
08. Milena