Radio lokalne:
Radio ogólnopolskie:
1 str. A4*, 1-5 stron:
1 str. A4*, +5 stron:
TV lokalna:
TV ogólnopolska:
Zapowiedź telefoniczna:

Standaryzowana strona A4 to około 1500 (liczone bez spacji). Do każdego nagrania lektorskiego doliczany jest koszt studyjnej obróbki dźwięku.